Trektellen

Op zondag 11 oktober 2015 was er weer een excursie voor de jeugd. Deze keer waren we op de vaste telpost van de vogelwerkgroep aan de Havelandweg. De telling was al in volle gang toen ook de vier jeugdige deelnemers arriveerden: Mike, Roan, Sam en Tijmen. De zon scheen en het was fris. Er was helaas weinig trek. Gelukkig zagen we nog wel groepen spreeuwen, kolganzen, holenduiven en grauwe ganzen. Het leukste was om met een koptelefoon te luisteren naar overvliegende zangvogels en met hulp van Ad konden we ook nog diverse soorten beluisteren: koolmees, pimpelmees, vink, groenling, putter en kneu. Langs de beek nog gewandeld om wellicht een ijsvogel te spotten, maar die liet zich niet meer zien. Wel nog een paar buizerds, gaaien, kuifeend en dodaars.

Alle getelde vogels van deze dag staan op onze site bij waarnemingen trektellingen.