Activiteiten voor de jeugd

Aankomend jaar zal er een aantal speciale jeugd vogelwandelingen worden georganiseerd die begeleid gaan worden door ervaren ogelaars. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan het herkennen van vogels door middel van zien en horen. Welke vogels kunnen ze in dit gebied verwachten, welke geluiden maken ze en wat zijn hun vliegbeelden. 

Kijk op het jaarprogramma wanneer er een excursie is voor de jeugd!

 
 

 

Meer informatie?

Heeft u of kent u kinderen of kleinkinderen die belangstelling hebben voor vogels?
Opgave voor de activiteiten is niet noodzakelijk maar voor info kunt u contact opnemen met:

Marina Pruysers e-mail telefoon: 074 34 94 660
Henk Leever e-mail , telefoon: 0545 26 15 31

Mocht er interesse zijn voor een jeugdlidmaatschap dan staan bovengenoemde personen u ook graag te woord!