Activiteiten voor de jeugd

Aankomend jaar zal er een aantal speciale jeugd vogelwandelingen worden georganiseerd die begeleid gaan worden door ervaren ogelaars. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan het herkennen van vogels door middel van zien en horen. Welke vogels kunnen ze in dit gebied verwachten, welke geluiden maken ze en wat zijn hun vliegbeelden. 

 
Zondag 14 april organiseert de vogelwerkgroep een excursie naar het Haaksbergerveen, een van de mooiste hoogveengebeiden van Nederland!
Verschillende eendensoorten, rietgors, tjiftjaf, fitis, geelgors, dodaars, vinken, mezen, roodborsttapuit en misschien wel een kiekendief of klapekster.
Uniek is de blauwborst die hier voorkomt en waarschijnlijk ook wel te zien zullen krijgen.
 
Ook ouders mogen mee en kinderen die (nog) geen lid zijn. Dus...neem je vriendje of vriendinnetje mee!
 
Het kan nat zijn, dus trek laarzen aan en ga met je verrekijker met ons op stap!
Mocht je geen verrekijker hebben, geen probleem, we hebben kijkers die je kunt lenen.
 
Opgeven kan bij Henk Leever, henkenjantine@hotmail.com.
Vertrek: 9.00 uur Zwikkelaarsplein in Eibergen
De excursie duurt ongeveer tot 12 uur.
 
Als je je zondagochtend bedenkt en toch mee wilt: dat kan altijd!

 

Meer informatie?

Heeft u of kent u kinderen of kleinkinderen die belangstelling hebben voor vogels?
Opgave voor de activiteiten is niet noodzakelijk maar voor info kunt u contact opnemen met:

Marina Pruysers e-mail telefoon: 074 34 94 660
Henk Leever e-mail , telefoon: 0545 26 15 31

Mocht er interesse zijn voor een jeugdlidmaatschap dan staan bovengenoemde personen u ook graag te woord!