Activiteiten voor de jeugd

Aankomend jaar zal er een aantal speciale jeugd vogelwandelingen worden georganiseerd die begeleid gaan worden door ervaren

vogelaars. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan het herkennen van vogels door middel van zien en horen. Welke vogels kunnen ze in dit gebied verwachten, welke geluiden maken ze en wat zijn hun vliegbeelden. 

Vogels spotten voor de jeugd Kruidenhof Eibergen: 3 juni
Op zondag 3 juni organiseert de Vogelwerkgroep Berkelland voor de jeugd een excursie om zo veel mogelijk soorten vogels te spotten in de omgeving van de Kruidenhof bij de Mallumse Molen in Eibergen. Er zijn ook ervaren vogelaars aanwezig om te helpen. Iedereen is welkom en ook (groot-) ouders zijn welkom. Wel graag even opgeven, zodat we voldoende begeleiders kunnen regelen. Opgave bij info@vogelwerkgroepberkelland.nl.
We starten om 8.30 uur en stoppen om ca. 11.00 uur. Verzamelen bij de parkeerplaats van de Kruidenhof, Mallumse Molenweg 39, Eibergen

Meer informatie?

Heeft u of kent u kinderen of kleinkinderen die belangstelling hebben voor vogels?
Opgave voor de activiteiten is niet noodzakelijk maar voor info kunt u contact opnemen met:

Marina Pruysers e-mail telefoon: 074 34 94 660
Henk Leever e-mail , telefoon: 0545 26 15 31

Mocht er interesse zijn voor een jeugdlidmaatschap dan staan bovengenoemde personen u ook graag te woord!