Huiszwaluw

De huiszwaluw bouwt een komvormig nest tegen rotswanden: kliffen en berghellingen vormden de natuurlijke omgeving. Maar huizen van baksteen en beton voldoen de huiszwaluw ook prima en deze zwartwitte vogel is bij ons dan ook een echte cultuurvolger geworden. Het nest wordt gemaakt van klei en zand, kunstig vermetseld tot een knusse woning. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten. In volle vlucht worden deze gevangen, waarbij de wendbaarheid van de zwaluwen goed van pas komt. Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar Tropisch- en Zuid-Afrika vliegen om te overwinteren. De huiszwaluw is een zomervogel.

Leefomgeving en voedsel

De huiszwaluw leeft bij bruggen en in het buitengebied. In de omgeving van gebouwen, die de huiszwaluw als alternatieve rotspartijen dienen, zoekt de huiszwaluw vooral op waterrijke plekken naar voedsel. Daar houden de grootste aantallen vliegende insecten (muggen) zich op.

Broeden

De huiszwaluw heeft twee of drie legsels perjaar en legt 2-5 eieren.

Herkenning

De huiszwaluw heeft een zwarte bovenzijde met een opvallende witte stuit. De onderzijde is geheel wit. De schouderveren zijn iets blauwglanzend.Lengte 13,5 - 15 cm

Vogeltrek

Huiszwaluwen trekken weg in zuidelijke tot zuidoostelijke richting, via Frankrijk en Italië naar tropisch Afrika. Ze overwinteren in zuidelijk Afrika.