Terreinbeheer

De projectgroep terreinbeheer, inrichting en toezicht kan worden ingezet op verzoek van derden. Te denken valt aan Staatsbosbeheer, Gelders Landschap, Natuurmonumenten, de Marke Mallum, maar ook particulieren.