Projectgroepen

Vogelwerkgroep Berkelland voert verschillende projecten uit. Leden van de vogelwerkgroep maken deel uit van een of meerdere projectgroepen. Elke projectgroepen heeft een coördinator. Deze zorgt ervoor dat men contact houdt met elkaar, belegt bijeenkomsten en zorgt dat er verslag wordt gedaan.
Van elke projectgroep wordt een toelichting gegeven. Deze toelichting is te vinden onder het tabblad projectgroep-desbetreffende projectgroep.
De huidige projectgroepen zijn:
 
1.         projectgroep uilen: bosuilen, steenuilen, kerkuilen

2.         projectgroep nestkasten
 
3.         projectgroep zwaluwen
 
4.         projectgroep gierzwaluwen
 
5.         projectgroep ijsvogel- en oeverzwaluwwanden
 
6.         projectgroep torenvalk en slechtvalk

7.         projectgroep overige roofvogels
 
8.         projectgroep weidevogelbescherming
 
9.         projectgroep grote gele kwikstaart
 
10.       projectgroep redactieraad tijdschrift
 
11.              projectgroep inventarisaties en telwerk:
–waterwildtellingen
-herfsttrektellingen
-bijzondere soortentellingen  zoals de middelste bonte specht
-kolonievogeltellingen
-project MUS
-broedvogelmonitoriningprojecten
 
12.              terreinbeheer, inrichting en toezicht
 
13.              scholing en educatie
 
14.              projectgroep wintervoedering
 
15.              projectgroep revalidatie en doodsoorzakenonderzoek
 
16.              projectgroep verzorging excursies
 
17.              projectgroep websitebeheer

18.              projectgroep leden-, donateurs- en sponsorwerving:

19.              projectgroep informatie en verkoop