Zwarte roodstaart

Zwarte roodstaart - nestkast

Maten: 16 x 16 x 16 cm 
Vliegopening: een halve cirkel met een 
basis van 130 mm en een hoogte van 60 mm 
Ophanghoogte: boven de 2 meter 
Opmerking: Voor deze vogelsoort zijn ook speciale neststenen in de handel. Die kunnen ingemetseld worden.

 

Zwarte roodstaart - soortomschrijving

Zwarte roodstaarten broeden in allerlei holten in stenige substraten: van rotsen tot ontluchtingsgaten in spouwmuren. Deze vogels hebben een sterke voorkeur voor warme en droge plaatsen. In stedelijke gebieden vormen alle gebouwen, schuttingen en tuinen een prima alternatief voor het natuurlijke habitat. In de ogen van een zwarte roodstaart is een huis precies een rots en een ventilatiekanaal is een uitstekende kloof om in te broeden. De zwarte roodstaart is een zomervogel, in de winter komen ze slechts in kleine aantallen voor.

Leefomgeving en voedsel

De zwarte roodstaart komt voor in midden- en hooggebergte en in stedelijk gebied.De zwarte roodstaart broedt in allerlei holten en spleten in stenige omgeving: onder rotsblokken, in holten in muren en schuttingen en tal van andere plekken. Belangrijk voor de zwarte roodstaart is een warme en droge omgeving die baadt in het zonlicht. Ze leven van insecten.

Broeden

De zwarte roodstaart broedt vanaf april en legt 4 tot 6 eieren. Ze hebben twee of drie legsels per jaar.

Herkenning

De zwarte roodstaart is een grijs-zwarte vogel met een roestrode staart. Deze staart trilt vaak. Hij is vrij schuw en actief. Mannetjes hebben een zwart en grijs verenkleed met witte vleugelvlek. Vrouwtjes zijn minder zwart en hebben een roetkleurig bruingrijs verenkleed. Lengte 13-14,5 cm

Vogeltrek

Zwarte roodstaarten trekken weg in zuidwestelijke richting naar het Iberisch Schiereiland en Noord-Afrika. Ze overwinteren in Portugal, Spanje, Marokko en Algerije, in verband met vroege terugkeer naar broedplaatsen mogelijk ook noordelijker, in Zuid-Frankrijk.