Jeugdexcursie: (bos)uilen

Op vrijdag 22 januari om 20.00 uur werden we bij onze uilenkenner Rob Papendorp thuis ontvangen. Er waren 5 jeugdigen aanwezig, die van Rob veel te horen kregen over de uilen in Nederland en bij ons in het gebied van Berkelland. Ook vertelde Rob over diverse uilenkasten die we als vogelwerkgroep hebben opgehangen en waarmee we ze helpen aan broedgelegenheid: bosuil, steenuil en kerkuil. De jeugd, Yaël, Tijmen, Ties, Sam en Nauk vonden de verhalen over de kerkuil zo leuk, dat Rob heeft afgesproken, dat ze een keer mee mogen bij het ringen.

Binnen zaten we lekker met een glaasje, maar buiten was het weer inmiddels er niet beter op geworden en regende het. Toch maar naar buiten op weg naar het Kerkloo-bos om te kijken of we de bosuil konden horen. Met de regen minder kans weten we, maar gelukkig lieten zowel bosuilman als -vrouw zich horen. Onder de paraplu konden we het droog houden, maar na nog een foto gemaakt te hebben zijn we maar snel naar huis gegaan.

De kinderen hebben veel geleerd over uilen en ze ook nog in de regen gehoord en in mei gaan we nog kerkuilen ringen.