Inventarisaties

De projectgroep inventarisaties en telwerk voert allerhande tellingen uit; vogelkennis, vooral ook de geluiden, zijn hierbij voorwaarde, maar valt met begeleiding te leren.

Projecten waaraan momenteel wordt deelgenomen:

–waterwildtellingen

-herfsttrektellingen

-bijzondere soortentellingen  zoals de middelste bonte specht

-kolonievogeltellingen

-project MUS

-broedvogelmonitoriningprojecten

-atlasbloktellingen