Atlasbloktelling

Resultaten atlasbloktellingen


Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Ook leden van de Vogelwerkgroep Berkelland hebben hier intensief aan meegewerkt.
Op www.vogelatalas.nl zijn alle landelijke resultaten te bekijken.
 

Luuk de Haan doet verslag voor tv Berkelland over het tellen van een atlasblok.

4-12-2013 NEEDE -- "Is de sperweruil gespot in Neede? Nee, wel een ijsvogel op de brug aan de Visschemorsdijk", lacht Luuk de Haan. Samen met een groep vrijwilligers is de Needse vogelaar aankomende tijd op pad voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ze inventariseren voor de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels. "We zijn nu op zoek naar wintervogels. We doorzoeken een gebied van vijf bij vijf kilometer. Dat is verdeeld in vijfentwintig hokken van een kilometer", zegt de atlasteller. De volgelaars werden woensdagmorgen 4 december gespot bij de vijver op de hoek Borculoseweg met de Höfteweg. Luuk vertelde met veel enthousiasme over de inventarisatie in Neede (zie video). In heel Nederland zijn vrijwilligers op pad. Tot 2015 worden de vogels geteld. Daarna wordt alles -- aantallen, verspreiding, dichtheden, en trends -- vastgelegd in een boekwerk (voor vijftien jaar).