Statuten en hh reglement

Hieronder kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement downloaden.

Statuten

Toelichting statuten Vogelwerkgroep Berkelland

Huishoudelijk reglement