Lid worden

De "Vogelwerkgroep Berkelland" heeft circa 190 leden.

Wanneer u de "Vogelwerkgroep Berkelland" een warm hart toedraagt dan kunt u lid worden van onze vereniging.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 15,- per persoon / per jaar. Voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, bestaat de mogelijkheid om "gezinslid" te worden". De kosten hiervoor bedragen per gezinslid € 10,- per jaar. Ook is het mogelijk om jeugdlid te worden, hiervoor bedraagt de contributie €10,-.

Voor dit bedrag ontvangt u 2 keer per jaar ons verenigingsblad 't Zwaalfje, kunt u onze ledenavonden bezoeken, deelnemen aan excursies enz. Mocht u daarnaast willen participeren in één van onze projectgroepen, dan bent u van harte welkom. Te allen tijde hebt en behoudt u de keuzevrijheid hoe u uw lidmaatschap van de "Vogelwerkgroep Berkelland" gaat invullen. 


U kunt zich aanmelden als lid en/of gezinslid door het invullen van het "formulier lid worden" en op verzenden te drukken.

Ook kunt u het formulier per post opsturen naar:

Vogelwerkgroep Berkelland
Tav Ledenadministratie
p/a Borculoseweg 35
7273 SJ Haarlo

Mocht u nog vragen over het lidmaatschap of over de Vogelwerkgroep hebben dan kunt u mailen met: info@vogelwerkgroepberkelland.nl.

De "Vogelwerkgroep Berkelland" streeft er naar om zoveel mogelijk per e-mail met haar leden te communiceren. Naast een kostenbesparing op b.v. drukwerk en porti, kunnen we u zo te allen tijde heel snel op de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes.

Woont u buiten het werkgebied van de Vogelwerkgroep Berkelland, ontvangt u onze informatie, waaronder ons verenigingsblad 't Zwaalfje, altijd via de mail. Dringend verzoek om daarom bij uw aanmelding altijd uw e-mailadres door te geven.