Nieuws

vrijdag 27 mei 2016

17-uurs telling zeer succesvol

Op zaterdag 21 mei is wederom de 17-uurstelling gehouden. Om 5.00 uur verzamelde iedereen zich op het Zwikkelaarsplein in Eibergen. We splitsten ons in twee groepen. De captain van de ene groep was Cees en de andere groep werd aangevoerd door Henk.

Het was 's morgens nog mooi en windstil weer. In de loop van de dag kwam er wat bewolking en stak de wind wat op. gelukkig werd het in de loop van de middag echt aangenaam en kon de jas uit.  De vogels lieten zich goed horen en zien. Er werden veel soorten geteld, ook zeer zeldzame zoals het blauwborstje en de raaf. de raaf hebben we zelfs een hele tijd geobserveerd, hij liet zich duidelijk horen en zien. Ok de roofvogels waren aanwezig: havik, sperwer, torenvalk, boomvalk, buizerd, rode wouw en wespendief kwamen over. De dag werd afgesloten met de nachtzwaluw en de bosuil.

Het uitgebreide verslag zal nog volgen, ook de tellijsten. Maar we kunnen nu al concluderen dat het een zeer geslaagde dag was met meer dan 110 soorten!

foto's: Sonja Grooters