Verslag huis- en boerenzwaluw

2017

Kort verslag mbt de oeverzwaluw:
Er had zich een oeverzwaluw kolonie gevestigd aan de wesselsdijk.
Deze was ontstaan door werkzaamheden aan de N18.
Nadat Henk L contact had gehad met Noaber 18 is Jan B met ecologen van Rijkswaterstaat ter plaatse geweest. In overleg met Noaber 18 zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd en de wand afgeschermd. Er waren 22 holen aanwezig waarvan er 12 bewoond waren. Daarna heeft Jan B er ongeveer 12 jongen gezien mogelijk waren het er meer? 15 Augustus zijn de werkzaamheden ter plaatse herstart.

2015

Ook in 2015 hebben zo’n 40 vrijwilligers meer dan 1000 adressen in de gemeente Berkelland bezocht om het aantal broedpaartjes boeren- en huiszwaluwen te tellen.
De resultaten voor de boerenzwaluw is met 3239 vrijwel gelijk aan 2014, een teruggang van 0,2 %.
Voor  de huiszwaluwen was het verschil duidelijk groter. Het totaal was 1269, helaas een teruggang van 6,7% . Bij slechts 4 adressen in Geesteren en Eibergen met normaal grote aantallen nesten, zagen we een teruggang van 60 nesten. Daar staat tegenover dat we nieuwe plaatsen met vooreerst kleinere aantallen zien.
Vooral voor de huiszwaluwen hebben we veel kunstnesten geplaatst, 1500 voor geheel Berkelland. In 2015 was bijna 50 % van deze kunstnesten door huiszwaluwen gebruikt.
Wim Raaben en Anton Meenink hebben ook in 2015 het grote aantal van 662 boerenzwaluwen geringd bij 8 adressen. Daarbij worden de broedpaartjes heel precies gevolgd. Uit hun gegevens blijkt dat er per broedpaar 5,78 jongen uitgevlogen zijn. Dit is helaas iets  minder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.
De projectgroep zwaluwen is op zoek naar vrijwilligers die langs willen gaan bij boeren/particulieren om het aantal bezette nesten te tellen.

2014

Lees een kort verslag over oeverzwaluwen Noordelijke Broek.

Lees het zwaluwenverslag van 2014 in de nieuwe uitgave Vogels in Berkelland.

Dit blad zal verspreid worden onder de mensen waarbij vrijwilligers komen mbt de weidevogels, de zwaluwen en de uilen.

2013

Lees het verslag van 2013

2012

Verzamelde tellingen 2012

Kaartje met gebieden en aantallen boeren- en huiszwaluwen 2012

2011

Voor het complete verslag over 2011, klik hier.

 

2009 

Voor het complete verslag over 2009, klik hier.

Op verzoek van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland verleent de Zwaluwenprojectgroep Berkelland medewerking aan een landelijk project waarbij wij de boerenzwaluwen het hele broedseizoen zullen volgen. Hierbij worden alle jonge zwaluwen geringd.
Wij hebben hiervoor een viertal deelnemers uit Neede gevraagd om aan dit project mee te werken. 
Wim Raaben en Freek Weijermars gaan dit project uitvoeren. Ze worden regelmatig geholpen door andere leden van de vogelwerkgroepen Borculo-Ruurlo, Eibergen en Neede.
Alvorens zij aan de slag konden hebben ze instructie ontvangen van Bennie van den Brink.
Uit de besprekingen na het afgelopen broedseizoen met de waarnemers bleek dat veel tijd nodig is om een goede inventarisatie te krijgen. Met name is dit het geval bij huiszwaluw kolonies.
Hiervoor is door Henny Waanders een camera gebouwd die hiervoor geschikt is. Deze camera is voor de huiszwaluwen nog niet ideaal, maar voor het project van de boerenzwaluwen voldoet de camera prima. Hierdoor kunnen we veel klimwerk voorkomen. 

   

 

2008

Voor het complete verslag over 2008, klik hier.
Filmpje gemaakt door ziekenhuisomroep Groenlo over het maken van huiszwaluwnesten.

In 2008 is het gebied uitgebreid met Eibergen en Ruurlo, er zijn 1200 adressen bezocht. Ook het aantal vrijwilligers is in dit jaar enorm uitgebreid. Zwaluwennesten worden nu in eigen beheer geproduceerd. (zie filmpje)

Bij een boerderij in Noordijk waar een huiszwaluwkolonie is gehuisvest, zijn in 2008 nieuwe nestkasten opgehangen voor de huiszwaluw op een wel heel speciale manier. Er is een tweede plank onder het dakoverstek geplaatst en daaronder zijn wederom een hele serie nestkasten bevestigd. De huiszwaluw vinden deze huiszwaluwenflat geen probleem, er zijn al kasten bezet!

tien-jarig bestaan zwaluwenonderzoek

Ter ere van het 10 jarig bestaan heeft  Freek Weijermars van de zwaluwenwerkgroep in samenwerking met vele andere vrijwilligers een boekje samengesteld over de boerenzwaluw en het onderzoek en de resultaten van de afgelopen 10 jaar. Dit boekje is uitgereikt aan alle vrijwilligers en bewoners die mee doen aan het zwaluwenproject. Dat boekje kunt u hier downloaden.

2007

Vanuit het coöperatiefonds van de Rabobank zijn in 2007 gelden beschikbaar gesteld om het zwaluwenproject in heel Berkelland op poten te zetten. Tijdens de presentatie van dit nieuwe plan waren Freek Weijermars (de nieuwe zwaluwen coördinator) en Geert Heetebrij verkleed als huis- en boerenzwaluw.

 

 

 

 

 

 

2002 

In 2002 is het gebied uitgebreid met Borculo Zuid. Nu vielen geheel Neede en Borculo binnen het project.

1998 

In 1998 wordt gestart met het zwaluwenproject.  Het project is gestart in Neede, Gelselaar en een groot deel van Geesteren (voormalig milieuzorggebied). Bert Niessink is initiatiefnemer van dit project.

Het onderzoek bestond uit het tellen van huis- en boerenzwaluw nesten en het in kaart brengen van de erven waar de zwaluwen broedden, er werd een soort erfscan gemaakt. Ook werd er geïnformeerd hoe lang het geleden was dat de huiszwaluw wel gebroed had.
Naast het inventariseren werden er ook veel nestkasten opgehangen voor de huiszwaluw en er werden enkele modderpoeltjes aangelegd.