Verslag bosuilen

2016

Download hier de statistieken voor de uilen en torenvalken in Berkelland

2015

Alle uilen hadden in 2015 een minder goed broedseizoen
Waarschijnlijk veroorzaakt door een minder goed muizenjaar.Als gevolg hiervan legt het vrouwtje minder eieren, zijn er meer eieren schier en brengt het mannetje te weining voedsel naar het nest voor het grootbrengen van de jongen.
De Bosuilen hadden maar half zoveel jongen als (vorig jaar) 21 tegen (41).

Anton Meenink
Download hier de resulaten van 2015

2014


Download hier de statistieken van Berkelland van 2014 
Zachte winters, niet van invloed op legbegin van bosuilen
Ondanks de zachte winter, het vroege voorjaar en de aanwezigheid van grote hoeveelheden muizen was de bosuil nauwelijks vroeger met broeden dan voorgaande jaren.
Net als in de twee voorgaande jaren lag de zogenaamde gemiddelde 1e eilegdatum in 2014 ook weer tussen 21 en 28 februari.  De grote hoeveelheid muizen was ook niet echt  van invloed op de grootte van de legsels, waardoor het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per kast ook nauwelijks groter was dan in 2012 en 2013. Wel kwamen er dit jaar méér uilenparen tot broeden. In heel Berkelland troffen we 20 paartjes met een broedsel aan in de nestkasten. . Helaas zijn er door predatie 5 broedsels verloren gegaan. De overige 15 paartjes  hebben samen 41 uitgevlogen jongen groot gebracht.
Voor meer cijfers zie bijgaande tabel.
A.Meenink                                                                                                Neede,  5 feb. 2015
 

2013

Download hier de statistieken van Berkelland van 2013