Wintervoedering

De projectgroep wintervoedering wordt actief als bij strenge winters het slechte weer langer aanhoudt dan 14 dagen. De eerste periode mag gezien worden als normaal natuurlijk. Vogels krijgen dan ook de kans om door te vliegen naar betere oorden. Daarna zullen voederplaatsen moeten worden gekozen en een inzameling van vogelvoedsel op gang gebracht moeten worden.

Inzamelingstrajecten langs scholen, bakkers, visboeren, slagers, etc. moeten worden opgestart.

Het ligt voor de hand om hiervoor blauwdrukken klaar te hebben liggen.