Sponsorwerving

De projectgroep leden-,donateurs- en sponsorwerving bedenkt manieren om dit doel te bereiken en voert ze uit.

coördinator: Geert Heetebrij