Verslag

Hieronder kunt u de verslagen van het nestkastonderzoek downloaden.

2016

 

Foto: Willy Smeenk

Toelichting jaaroverzicht zangvogel-nestkasten 2016 in Berkelland.

Het overzicht is iets gewijzigd t.o.v. 2015; Bos Thuinte is wederom niet/onvoldoende gecontroleerd en is in het overzicht vervangen door “Sprakelberg” te Geesteren. Helaas kan Frans door zijn ziekte dit gebied niet meer (alleen) controleren en gaat John Smith uit Borculo volgend jaar evt. samen met hem daar monitoren!

Totaal 295  NK gecontroleerd waarvan 259 bezet; bezettingsperc. net als vorig jaar 88%. De verdeling was als volgt: 100 Koolmezen, 79 Pimpelmezen, 65 Bonte Vliegenvangers, 9 Boomklevers, 1 Spreeuw en zelfs 5 Gekr. Roodstaarten! We zien dat de Bonte Vliegenvanger zich met 65 broedparen  volledig hersteld heeft en weer op niveau van ons recordjaar 2013 zit met toen 68 broedsels. Overige  soorten en aantallen zijn redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren, zie jaaroverzicht op  blad 2: historische aantallen.

Van de totaal 2179 gelegde eieren zijn er 1779  jongen uitgevlogen: 82%  (2015: 86%). Dit jaar zijn er relatief veel broedsels mislukt in zowel ei- als  jongen-stadium; oorzaak…. onderlinge strijd tussen soorten om territorium, ouders omgekomen of  misschien het koude/natte voorjaar?

De gemiddelde nestgrootte van 8,4 eieren was dit jaar gelijk aan dat van vorig jaar.  90% van onze nestkastresultaten zijn ook dit jaar weer digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON. Al met al weer een prachtig resultaat: 1779 jonge vogels uit onze nestkasten gevlogen!  152 meer dan vorig jaar omdat er 40 nestkastjes méér gecontroleerd zijn.

Ik wil iedereen bedanken voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten.

Even ter herinnering:probeer in de maanden April en Mei steeds om de 10 dagen een controle te doen; mocht dat een keer niet lukken, regel dan een vervanger.

Begin na het broedseizoen zo snel mogelijk met het digitaal verwerken van de nestkastresultaten of zoek iemand die dat voor je wil doen als je er zelf niet goed uitkomt! Alleen op deze manier is het voor mij te doen om een totaaloverzicht te maken voor zowel de SOVON als voor ons eigen clubblad ’t Zwaalfje.

Geniet het komende seizoen opnieuw tijdens de controles en kijk niet alleen in de nestkastjes maar óók om je heen in het bos!

Harry Overbeek

Download hier de statistieken Borculo en Neede voor 2016

Download hier het historisch overzicht nestkasten Borculo en Neede 2009-2016

Download het landelijke jaarverslag van 2016; op pagina 10 zijn onze 
resultaten terug te vinden onder VWG Berkelland.
Veel leesplezier....

2015
Toelichting jaaroverzicht zangvogel-nestkasten 2015 in Berkelland.
Dit voorjaar zijn er opnieuw 30 nestkastjes vervangen op Sprakelberg te Geesteren. Ook deze nestkastjes kunnen nu met een uitschuifbare afhaalstok naar beneden gehaald worden voor controle; sjouwen met een ladder door het bos is verleden tijd en controles zijn nu veel leuker om te doen!  
In totaal zijn er254  NK gecontroleerd waarvan 223 bezet; bezettingsperc. net als vorig jaar 88%. De verdeling was als volgt: 94 Koolmezen, 62 Pimpelmezen, 53 Bonte Vliegenvangers, 12 Boomklevers, 5 Spreeuwen en zelfs 1Matkopmees. We zien dat de Bonte Vliegenvanger zich met 53 broedparen  redelijk hersteld heeft; vorig jaar slechts 38 en in 2013 zelfs 68 broedsels. Overige  soorten en aantallen zijn redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren, zie bijgaand historisch overzicht op blad 2.
Van de totaal 1882 gelegde eieren zijn er 1627  jongen uitgevlogen: 86%  (2014: 88%).  De gemiddelde nestgrootte van 8,4 eieren was dit jaar iets lager dan vorig jaar (9).  Al deze NK-resultaten zijn ook dit jaar weer digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON. Al met al weer een prachtig resultaat: 1627 jonge vogels uit onze nestkasten gevlogen! Toch 141 minder dan vorig jaar omdat er  méér broedsels volledig mislukt zijn in het jongen-stadium; oorzaak…. ouders omgekomen of  misschien het droge voorjaar waardoor het voedselaanbod wat minder was?
Ik wil iedereen bedanken voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten.
Zoals reeds eerder gezegd, probeer in de maanden April en Mei steeds om de 10 dagen een controle te doen; mocht dat een keer niet lukken, regel dan een vervanger.
Geniet het komende seizoen opnieuw tijdens de controles en kijk niet alleen in de nestkastjes maar óók om je heen in het bos! Begin na het broedseizoen zo snel mogelijk met het digitaal verwerken van de nestkastresultaten of zoek iemand die dat voor je wil doen als je er zelf niet goed uitkomt. Het totaaloverzicht maak ik dan tenslotte voor zowel de SOVON als voor ons eigen clubblad ’t Zwaalfje.

Harry Overbeek

Download hier de statistieken voor Berkelland 2015

Download hier het historisch overzicht nestkasten Berkelland 2009-2015

Download hier het landelijk jaarverslag nestkasten 2015

Bonte vliegenvanger    foto: Kees v. Rijn

2014

Download het jaarverslag nestkasten 2014

Op pagina 10 zijn de resultaten van VWG berkelland te vinden!

Download hier de statistieken voor Berkelland 2014

Jonge glanskoppen

Toelichting jaaroverzicht zangvogel-nestkasten 2014 in Berkelland.

Ook dit jaar zijn er weer 20 nestkastjes vervangen  in het Wanninkhofbos te Borculo welke met een uitschuifbare afhaalstok naar beneden gehaald kunnen worden voor controle. Prima gedaan….! Jammer dat dit jaar  “bos Thuinte te Neede”  niet in het totaaloverzicht meegenomen kon worden omdat daar te weinig gecontroleerd is. De betreffende waarnemer was dit jaar extra druk met de weidevogels namens de VWG Berkelland! Hopelijk volgend jaar wel weer!
Totaal nu 254  NK gecontroleerd (2013: 295); bezet 218 = 85% (2013: 88%). De bezetting was als volgt: 107 koolmezen, 60 pimpelmezen, 38 bonte vliegenvangers, 11 boomklevers, 1 boomkruiper en 1 glanskop! We zien een sterke afname van de Bonte vliegenvanger: slechts 38 broedparen dit jaar (2013: 68). Dit kan te maken hebben met de vroege start van de mezen dit jaar, (Koolmees gemiddelde  1e eilegdatum 10-4 en voor de Pimpelmees was dat 5-4), waardoor de meeste nestkasten wellicht al bezet waren?!. Overige  soorten en aantallen zijn redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren; zie bijgaand historisch overzicht. Wel waren we blij met weer 6 jonge glanskoppen  in één van onze nestkastjes; zie bijgaande foto(s)!
Van de totaal2003 gelegde eieren zijn er 1768 jongen uitgevlogen: 88%  (2013: 85%).  De gemiddelde nestgrootte van 9 eieren is dit jaar 1 meer dan vorig jaar. Al onze NK-resultaten over 2014 zijn digitaal ingevoerd in het nestkastenprogramma van de SOVON. We zijn weer goed bezig geweest dit jaar zoals te zien is op het bijgaande jaaroverzicht: 1768 jonge vogels uit onze nestkasten gevlogen!
Allemaal bedankt voor de controles en het digitaal verwerken van de resultaten. Ook de nieuwelingen verdienen een compliment voor het digitaal verwerken; alle begin is moeilijk maar volgend jaar gaat het vast beter!
Zoals reeds eerder gezegd, probeer in de maanden April en Mei steeds om de 10 dagen een controle te doen; mocht dat een keer niet lukken, regel dan een vervanger!
Alvast veel plezier toegewenst bij de controles voor het komende seizoen en ik maak volgend jaar graag weer een nieuw jaaroverzicht mits de alle NK-gegevens uiterlijk 15-10 (liever 1-10 al…!) door jullie digitaal ingevoerd zijn. Begin volgend jaar dus zo snel mogelijk na het broedseizoen al met het digitaal verwerken van de nestkastresultaten!

 Harry Overbeek

2013

   foto: Harry Overbeek

Dit voorjaar hebben we alle nestkastjes in het Galgenveld te Borculo en het Wolinkbos in Haarlo vervangen . De nestkastjes zijn nu opgehangen volgens ”Needs-model”  waarbij ze met een uitschuifbare afhaalstok naar beneden gehaald kunnen worden voor controle. Betreffende waarnemers zijn zeer tevreden met deze werkwijze en gaan met nog meer plezier controleren! De resultaten zijn dit jaar voor het eerst meegenomen in het jaaroverzicht en datzelfde geldt ook voor het Wanninkhofbos.

Download hier het overzicht nestkasten Berkelland 2013

Download hier de toelichting nestkasten Berkelland 2013

Download hier een historisch overzicht 2009-2013

Download hier het landelijk jaarverslag van de nestkasten groep 2013. Op blz. 8 staan de resultaten van Vogelwerkgroep berkelland vermeld.

   

 

 

2012

Landelijk verslag nestkasten 2012:

Een gevarieerd verslag over trends van holenbroeders. Maar ook opvallende zaken die men tegenkwam in 2012.

Verslag nestkasten 2012 Neede

Verslag nestkasten 2012 Borculo

 

 

 

 

2011

Verslag nestkasten 2011 Neede