Activiteiten voor de jeugd

Aankomend jaar zal er een aantal speciale jeugd vogelwandelingen worden georganiseerd die begeleid gaan worden door ervaren vogelaars. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan het herkennen van vogels door middel van zien en horen. Welke vogels kunnen ze in dit gebied verwachten, welke geluiden maken ze en wat zijn hun vliegbeelden. 

Jeugdexcursie vogels in het Haaksbergerveen

De Vogelwerkgroep Berkelland organiseert speciaal voor de jeugd vanaf ca. 11 jaar op zaterdag 8 april a.s. een excursie naar het Haaksbergerveen. Er zijn al diverse zangvogels weer terug zoals tjiftjaf, fitis en blauwborst. Die zullen we zeker gaan horen en zien. Misschien zien we ook nog baltsende roofvogels boven het veen. Heb je zin om mee te gaan, kom gerust en je hoeft echt geen vogelkenner te zijn en ook niet-leden zijn welkom. Zorg wel voor goed waterdicht schoeisel en als je een verrekijker kunt meenemen is het helemaal perfect. Overigens hebben we enkele extra kijkers bij ons. We verzamelen ons om 8.00 uur op het Zwikkelaarsplein (bij Albert Heijen) te Eibergen en gaan dan per auto naar het Haaksbergerveen. Om 11.30 uur zijn we weer terug in Eibergen. Voor nadere informatie kun je bellen met Henk Leever: 0545-261531 of 06-51314562

 

Meer informatie?

Heeft u of kent u kinderen of kleinkinderen die belangstelling hebben voor vogels?
Opgave voor de activiteiten is niet noodzakelijk maar voor info kunt u contact opnemen met:

Marina Pruysers e-mail telefoon: 074 34 94 660
Henk Leever e-mail , telefoon: 0545 26 15 31

Mocht er interesse zijn voor een jeugdlidmaatschap dan staan bovengenoemde personen u ook graag te woord!